top of page
Ester_Hero02 Balcony_Ver02_Final web.jpg

HSB BRF ESTER

DOKUMENT OCH FRÅGOR

DOKUMENT

Broschyr.png

Säljbroschyr

Kompendium.png

Lägenhets-kompendium
 

Att köpa av HSB

Inredningsbroschyr.png

Inredningskatalog

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Kan jag bli medlem och bosparare?
Ja, läs mer här.

När ska de olika betalningarna att ske och vilka belopp är det?
Om du väljer att teckna dig för en lägenhet så skrivs ett förhandsavtal. Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen. I samband med förhandsavtalet betalas en summa i förskott. Förskottet är 50 000 kr för 1–2 rok, 80 000 kr för 3 rok och 100 000 kr för 4 rok. Denna summa är en del av den totala insatsen

 

Cirka 6 månader innan inflyttning tecknas ett upplåtelseavtal (det är då den ekonomiska planen är klar). Vid tecknande av upplåtelseavtal betalas 10% av insatsen.
 

En vecka före tillträdesdagen betalar du resterande del av insatsen.

När är det inflyttning i brf Ester?
De första boende har påbörjat att flytta in i brf Ester nu under kvartal 1 2024. Inflyttning planeras pågå till kvartal 3 2024. Definitiv inflyttningsdag meddelas cirka 3,5 månader innan.

Vad är det för fasad, tak och stomme?
Tak: Uppstoppat med takpapp som ytskikt, plåt och solceller.
Stomme: Ytterväggar utförs som utfackningsväggar med stålpelare. Innerväggar runt trapphus, hisschakt, de flesta källarinnerväggar och de flesta lägenhetsskiljande väggarna utförs i prefabricerad betong. Övriga innerväggar utförs generellt med gipsskivor och stålreglar. För våtrum används våtrumskivor.
Fasad: Fasadmaterial är tunnputs med sockel i natursten.


Finns det kommersiella lokaler i brf Ester?
Ja, två stycken kommersiella lokaler om ca 50 kvm vardera finns belägna i hörnen av Hus B (längs Skogängsvägen). Lokalerna är utrustade med pentry och RWC.

Vad finns det för gemensamma utrymmen?
I respektive trapphus finns det barnvagns-/ rullstolsrum. Det finns två stora cykelrum som nås från Borghöjdsvägen respektive Skogängsvägen. Soprum finns med ingång från Fröken Göhles väg samt från Skogängsvägen. Miljö- och soprum finns med entré från Borghöjdsvägen samt Skogängsvägen. I entréplan mot Skogängsvägen finns en gemensamhetslokal med pentry och RWC.


Hur många parkeringsplatser finns det?
I garaget finns 65 parkeringsplatser, varav 8 platser utrustas med långtidsladdare för elbilar och 3 platser är reserverade för bilpool. Den preliminära kostnaden för en parkeringsplats i garaget är 1000 kr per månad. Entré till garaget sker från Skogängsvägen.

När och hur fördelas garageplatserna?
Garageplatserna fördelas närmare inflyttning och görs då utifrån en turordningslista. Turordningslistan för garageplats utgår ifrån när det första bindande avtalet skrevs.

 

Kommer det finnas en bilpool och hur fungerar den?

Ja, Brf Ester kommer vara ansluten till bilpoolen Kinto Share (Toyota). Alla medlemmar kommer kunna ansluta sig kostnadsfritt till föreningens bilpool som har 3 bilar till förförfogande. Bilarna bokas via bilpoolsoperatörens app och som kund betalar du bara för tiden och sträckan du utnyttjar bilen.

Finns det några handikappsplatser?
Ja, det kommer att finnas fem handikapplatser i garaget.

Finns det MC platser i garaget?
Nej.

Varför är vissa av balkongerna inglasade?
Vissa lägenheter är delvis inglasade med anledning av de bullerkrav som kommunen ställer. Om lägenheten har en inglasad balkong så anges det på lägenhetsritningen.


Om balkongen inte är inglasad – kan jag som lägenhetsinnehavare själv då glasa in balkongen?
Inglasning av balkong kräver bygglov från kommunen. Huruvida du får glasa din balkong beslutar kommunen om i en separat bygglovsprocess.

Hur stora är förråden?
Ungefärlig storleken på förråden framgår av lägenhetsritningen.
Lägenheterna har sitt förråd beläget i husets bottenplan.

Vad är det för leverantör gällande TV/telefoni/bredband?
Vilken leverantör det blir är ännu inte fastställt men bostadsrättsföreningen kommer att teckna ett gruppabonnemang för tv/telefoni/bredband. Anslutningen är obligatorisk för samtliga lägenheter i bostadsrättsföreningen.

Vad kommer TV/telefoni/bredband att kosta per månad?
Kostnaden ingår inte i månadsavgiften utan debiteras separat per lägenhet (preliminärt 208 kronor per månad/lägenhet). Samtalskostnaden för telefoni ingår inte i månadsavgiften.


Ingår kall och varmvatten i månadsavgiften?
Förbrukningskostnaderna för kallvatten ingår i månadsavgiften. Varmvatten bereds gemensamt för alla lägenheter i husets undercentral, men mäts individuellt och förbrukningen debiteras per lägenhet. Kostnaden för varmvattenförbrukningen ingår inte i månadsavgiften.

Ingår hushållselen i månadsavgiften?
All hushållsel köps in gemensamt av föreningen, men mäts individuellt och debiteras per lägenhet. Elförbrukningen ingår inte i månadsavgiften


Hur ser närområdet ut beträffande skolor/ förskolor?
Närmaste förskola idag är belägen på Duvbovägen, i höjd med Erik Tegels väg. Inom Bromstensstaden planeras en ny fristående förskola uppföras. För äldre barn finns flera grundskolor i området, bl a Ellen Keyskolan, Bromstensskolan och Solhemsskolan. Vid Bromstens IP pågår även planeringen för en ny skola F-6 och idrottshall. Besök Stockholms stads hemsida för närmare information om olika utbildningsalternativ, www.stockholm.se

bottom of page